ActualiteiT

FISCALE ACTUALITEITEN EN NIEUWSBERICHTEN

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

INforondes 2019-2020

11/10/2019   Zoals elk jaar organiseren de DLV accountants samen met de adviseurs van DLV een reeks avondvergaderingen in heel Vlaanderen. De DLV-accountants en adviseurs zorgen ervoor dat de landbouwer zich kan focussen op zijn bedrijfsactiviteiten. 


Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

CARRY-BACK: AANVRAAG VIA BIJZONDER FORMULIER VÓÓR 24 OKTOBER 2019

20/08/2019 - Landbouwers die beroepsverliezen hebben geleden in 2018 die in aanmerking komen voor het nieuw ingevoerde systeem van achterwaartse verliesverrekening, kunnen toepassing vragen van deze achterwaartse verliesaftrek via een afzonderlijk formulier. 

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Vennootschappen die erkend willen worden als LO kunnen eindelijk erkenning aanvragen

15/07/2019 Vanaf 1 mei 2019 trad het nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” in werking. Voor de landbouwsector betekent dit onder andere dat er geen landbouwvennootschappen meer kunnen worden opgericht.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Waar blijft de landbouwonderneming?

05/07/2019 Sinds 1 mei 2019 is er een nieuw Wetboek en Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Dit heeft belangrijke gevolgen voor melkveehouders.  Het meest in het oog springende gevolg is het feit dat de landbouwvennootschap als vennootschapsvorm wordt afgeschaft.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Barema 2018 | alleen semi-brutowinstcijfers akkerbouw omhoog

21/06/2019 - Tussen  de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2018.

Lees verder
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Betalingsfaciliteiten sociale bijdragen rundvlees- en fruitteeltsector

30/04/2019 Na de reeds aangekondigde maatregelen voor de varkenssector inzake sociale bijdragen, zijn er nu ook betalingsfaciliteiten voorzien voor de zelfstandigen in de rundvleessector en in de fruitteeltsector van appelen en peren.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

LaatstE dagen voor uw btw-listing van 2018!

20/03/2019 - Alle Belgische btw-plichtige ondernemingen dienen in principe voor 31 maart hun btw-listing in te dienen. Dit geldt ook voor diegenen die aan de bijzondere (forfaitaire) landbouwregeling onderworpen zijn. 

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

De Landbouwvennootschap bestaat binnenkort niet meer: wat nu?

20/03/2019 - Op 28 februari werd door de Kamer het langverwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Dit nieuwe wetboek, dat nog niet in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, zal in werking treden op 1 mei 2019.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Vrijstelling sociale bijdrage voor varkenshouders getroffen door varkenspest

20/03/2019 - De Afrikaanse varkenspest zorgt bij heel wat varkenshouders voor financiële moeilijkheden. Ondertussen werd de sector daarom al erkend als sector in crisis.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

UBO-Register: deadline 30 september 2019

14/02/2019 - Het UBO-register is een register waar alle uiteindelijke begunstigden moeten worden opgenomen. Deze verplichting werd opgelegd door de nieuwe anitwitwaswet die in het leven geroepen is op 18 september 2017.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Is je maatschap al ingeschreven in de KBO?

21/01/2019 - De aanpassing van het ondernemingsrecht dat in 2018 werd doorgevoerd, heeft ook gevolgen voor burgerlijke maatschappen. Ook zij worden voortaan immers als ondernemingen beschouwd, waardoor een aantal regels uit het ondernemingsrecht bijgevolg ook op de burgerlijke maatschap van toepassing zijn. 

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Voorafbetalingen 2019: Nieuw rekeningnummer!

21/01/2019 - De procedure voor de voorafbetalingen voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) is gewijzigd.  Zowel ondernemingen als particulieren zullen de voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 moeten uitvoeren op een nieuw rekeningnummer.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Bedrijfsvoorheffing betalen voor helpers, vaste werknemers en seizoenarbeiders uiterlijk op 15/01

14/01/2019      Wanneer je externe arbeidskrachten inzet op je land- of tuinbouwbedrijf zijn daar een aantal fiscale verplichtingen aan verbonden. Deze verschillen naargelang het statuut dat ze hebben aangenomen. Wat zijn de mogelijkheden?   

Lees verder     

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Erven als langstlevende partner - vrijstellingen van erfbelasting

14/01/2019   - In 2017 werd een grondige wijziging van het erfrecht doorgevoerd. Deze wet trad in werking op 1 september 2018. Vanaf deze datum werd ook een bijkomende vrijstelling van erfbelasting voor de langstlevende partner van toepassing. We lichten deze nieuwe regeling hierna toe en geven je een tip om deze opportuniteit zeker te kunnen benutten.

Lees verder 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

MIJN LOONWERKER MAAKT EEN FACTUUR ZONDER BTW - KAN DAT?

09/01/2019    - Voor het verrichten van werken, maakt je loonwerker een factuur op, hierbij wordt BTW aangerekend aan de landbouwer. Dit is echter niet altijd het geval en vanaf 1 oktober 2018 wordt aan de varkenshouder op dit vlak een extra verplichting opgelegd.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

De verbrekingsvergoeding

23/10/2018 -  Wens je een nieuwe elektriciteitsleverancier te kiezen, bekijk dan eerst je huidig contract. Door je huidig contract correct op te zeggen, vermijd je eenvoudig een verbrekingsvergoeding.  Deze kosten kunnen immers hoog oplopen en zijn makkelijk te vermijden.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Aandachtspunten bij het invullen van de forfaitaire belastingsaangifte

18/10/2018 -  Wie nog een papieren belastingaangifte ontving weet inmiddels dat het jaarlijkse moment is aangebroken om alle nodige gegevens en documenten te verzamelen om deze aangifte tijdig te kunnen indienen.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

INFORONDES DLV ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

02/10/2018 - Zoals elk jaar organiseren de DLV accountants samen met de adviseurs van DLV een reeks avondvergaderingen verspreid in Vlaanderen. We delen graag onze kennis en ervaring met jullie a.d.h.v. enkele korte, concrete vragen en voorbeelden uit de praktijk.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

LOONWERK VOOR LANDBOUWERS IN DE BIJZONDERE BTW-REGELING: ALTIJD FACTUUR MET BTW - VERLEGGING BTW UITGESLOTEN!

24/09/2018  - Landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling inzake btw mogen vanaf 1 oktober 2018 niet langer hun btw-nummer meedelen aan hun aannemer in geval van werken in onroerende staat. 

Lees verder   

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

UITSTEL SOCIALE BIJDRAGEN WEGENS DROOGTE

30/08/2018 - Hoewel de kans met de dag groter wordt dat de droogte van 2018 als landbouwramp erkend zal worden, zal een eventuele compensatie voor de schade zeker nog maanden uitblijven.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

EVENT: NETWERKDAG & BEURS: TECHNIEK IN DE BIOTUINBOUW

30/08/2018 - Op dinsdag 18 september gaat de netwerkdag en beurs 'Techniek in de biotuinbouw' door in Wolvertem. DLV accountants zal er samen met DLV te vinden zijn aan een van de standen. 

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

NIEUW ERFRECHT GAAT IN OP 1/09/2018

02/07/2018  - Omdat het huidige erfrecht nog gebaseerd is op een verouderd maatschappijmodel werd een grondige hervorming van het erfrecht doorgevoerd.   Dit kan van belang zijn voor familiale ondernemingen en vennootschappen.

Lees verder     

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

HET LANDBOUWBAREMA m.b.t. inkomstenjaar 2017

30/05/2018 - De vertegenwoordigers van de landbouwgroeperingen en de administratie van Financiën bereiken opnieuw een akkoord.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Voorafbetalingen aanslagjaar 2019

30/03/2018 - Zelfstandigen en vennootschappen kunnen voor 10 april 2018 hun eerste voorafbetaling van de belastingen voor aanslagjaar 2019 doen. 

Lees verder
Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Vergeet uw btw-listing niet in te dienen

14/03/2018  - Ook alle land- en tuinbouwers met een Belgisch BTW-nummer moeten vóór 31 maart opnieuw hun zogenaamde BTW-listing (klantenlisting) indienen.  

Lees verder
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

HErinneringsbrieven voor belastingaangifte forfaitaire landbouwers ten onrechte verstuurd       

29/01/2018 - Sinds vrijdag kregen heel wat landbouwers een herinneringsbrief van de belastingsdienst in de brievenbus. Hierop werd vermeld dat hun aangifte nog niet werd ingediend en dat zij een termijn kregen van 14 dagen om hun aangifte alsnog in te dienen. 

 Lees verder 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Steun om de melkproductie te verminderen niet belast!

21/12/2017 - De in het voorjaar van 2017 ontvangen vergoeding om de melkproductie te reduceren, wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting.  

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Klantenvergadering Waarschoot

11/12/2017 - Wegens de weersomstandigheden is de klantenvergadering in Waarschoot uitgesteld. 

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Hervorming vennootschapsbelasting

 24/11/2017 - Eind juli heeft de federale regering haar Zomerakkoord voorgesteld. Dit Zomerakkoord houdt enkele wijzigingen in bij de vennootschapsbelasting in tevens de herzieningen van de arbeidsmarkt.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Overzicht klantenvergadering

13/11/2017 - Zoals elk jaar organiseren de DLV accountants samen met de adviseurs van DLV een reeks avondvergaderingen in heel Vlaanderen.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Landbouwbarema gekend van 2016

31/08/2017 - Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten 2016.

Lees verder

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Ruling vrijstelling schenking familiale ondernemingen

2/08/2017 - Op de website van de Vlaamse Belastingdienst is een interessante ruling gepubliceerd in verband met het behoud van de vrijstelling van schenkbelasting bij een familiale onderneming.

Lees verder