Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. De Vlaamse Regering heeft op 5 juni 2020, op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits, het erkenningsbesluit goedgekeurd. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade. 

Droogte in 2019

De landbouwsector werd in de zomer van 2019 geconfronteerd met verschillende hittegolven en een lange periode van droogte. Het KMI had eerder al de hitte op 24 en 25 juli 2019 als uitzonderlijk beschouwd. Van 15 juni tot 30 september was er dan weer sprake van uitzonderlijke droogte. 

De Vlaamse Regering kan een landbouwramp erkennen op twee voorwaarden:

  1. Het weerfenomeen heeft een uitzonderlijk karakter.

  2. De schade is meer dan 1,24 miljoen euro met een gemiddelde van 5.580 euro per dossier.

Aan die beide voorwaarden is voldaan. Er zal 20,7 miljoen euro uitgekeerd worden voor teelten waar sprake was van veralgemeende schade op sectorniveau. Deze evaluatie gebeurde op basis van technische adviezen per teelt. Concreet gaat het gaat om appelen, peren, frambozen, rode bessen, kiwibes, wortelen, uien, bonen en knolselder. 

Schadevergoeding aanvragen tegen 30 juni

De droogte en hitte tijdens de zomer van 2019 hadden voor heel wat landbouwers gevolgen. Door deze periode te erkennen als landbouwramp, kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen. Dat kan t.e.m. 30 juni door de tegemoetkoming samen met de bewijsstukken in te dienen bij de buitendiensten van het Departement Landbouw & Visserij. Indien de verslagen van experten nog niet werden ingediend, dienen deze ook mee ingediend te worden voor 30 juni. PV’s werden reeds bezorgd door de gemeenten. 


Vanaf dit jaar kunnen landbouwers die daarvoor kiezen een brede weersverzekering afsluiten. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie. Enkel landbouwers die minstens 25% van hun bedrijfsareaal verzekeren en uitzonderlijke schade oplopen zullen in de toekomst bij het algemeen rampenfonds nog kunnen aankloppen.


Vragen over dit onderwerp? Contacteer ons!

BRON: KABINET VAN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW HILDE CREVITS


DEEL DIT BERICHT: