Win-winlening – Anno 2020

De Vlaamse win-winlening is in het leven geroepen om investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen aan te moedigen. Kennissen, vrienden en familie kunnen zo makkelijk hun geld ontlenen aan een KMO en krijgen hiervoor ook een belastingvoordeel. Door de coronacrisis werden een aantal voorwaarden versoepeld, waardoor deze manier van geld te (ont)lenen nóg aantrekkelijker wordt. 

De Vlaamse win-winlening is een achtergestelde lening tussen een particulier en een KMO.

De kredietgevers krijgen een belastingkrediet van 2,5% per jaar op het nog openstaande bedrag. 

Versoepelde regels omwille van Covid-19

Door de aanhoudende coronacrisis is de win-winlening herbekeken en zijn er een aantal zaken versoepeld.  

Aandeelhouders die niet meer dan vijf procent bezitten, kunnen nu ook geld ontlenen aan diezelfde KMO. Dit was vroeger onmogelijk. 

Nog een aanpassing die de Vlaamse overheid heeft doorgevoerd, is de versoepeling in de looptijd. Vroeger was de looptijd altijd acht jaar, nu kan men kiezen tussen een looptijd van vijf tot tien jaar. 

Om de bedrijven in deze crisis nog meer te steunen, is het maximumbedrag van de kredietgever aangepast van 50.000 euro naar 75.000 euro én het maximumbedrag van de kredietnemer met 100.000 euro vermeerderd van 200.000 euro naar 300.000 euro. 

Tot slot kan de kredietgever bij een eventuele faling van de kredietnemer een eenmalig belastingkrediet verkrijgen van 30% op het openstaand kapitaal. Ingevolge de COVID-19 crisis is het percentage van dit eenmalig belastingkrediet opgetrokken tot maximaal 40%. Deze versoepeling geldt tijdelijk voor contracten afgesloten vanaf 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021. 

Kort samengevat maakt de Vlaamse win-winlening het mogelijk tegen een lage rentevoet geld te lenen van een particulier, en deze laatste krijgt hiervoor ook nog eens een belastingvoordeel in de plaats. 

DEEL DIT BERICHT: