Vrijstelling sociale bijdrage voor varkenshouders getroffen door varkenspest

De Afrikaanse varkenspest zorgt bij heel wat varkenshouders voor financiële moeilijkheden. Ondertussen werd de sector daarom al erkend als sector in crisis. Hierdoor kan makkelijker een vrijstelling van sociale bijdragen worden aangevraagd en verkregen. Een aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waar de varkenshouder aangesloten is. Hierbij moet een wettelijk verplicht aanvraagformulier worden gebruikt. De aanvraag kan ook online gebeuren via de site van de sociale zekerheid. Een vrijstelling kan zowel worden aangevraagd voor sociale bijdragen van het verleden als voor toekomstige sociale bijdragen. Voor de reeds betaalde sociale bijdragen kan een vrijstelling worden aangevraagd tot 1 jaar in het verleden. Zo kan een aanvraag die gebeurt voor 31 maart 2019 vrijstellen vragen voor de bijdragen van alle kwartalen van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. Indien deze vrijstelling wordt goedgekeurd, zullen de reeds betaalde bijdragen door het sociaal verzekeringsfonds worden teruggestort. Een aanvraag voor vrijstelling van de toekomstige bijdragen heeft tot gevolg dat de voorlopige bijdragen niet betaald moeten worden. Hiervoor wordt best het sociaal verzekeringsfonds ook op de hoogte gebracht zodat er geen problemen komen met inningsprocedures. Bij de aanrekening van de laatste bijdrage kan dan een definitieve aanvraag tot vrijstelling van de niet-betaalde bijdragen van het voorbije jaar ingediend worden. Ook voor de regularisatiebijdragen kan een vrijstelling worden aangevraagd. Deze aanvraag moet gebeuren binnen de vier kwartalen na ontvangst van de regularisatiebijdrage. Het aanvragen van een vrijstelling voor sociale bijdragen heeft in principe een negatieve invloed op de pensioenrechten. Een vrijstelling van bijdragen zorgt immers voor een verlaging van het pensioen. Indien de vrijgestelde bijdragen echter binnen de termijn van vijf jaar toch nog betaald worden, dan worden de pensioenrechten hersteld. Indien enkel een vrijstelling wordt gevraagd voor de regularisatiebijdrage, dan worden de pensioenrechten niet aangetast op voorwaarde dat al de voorlopige bijdragen correct en tijdig betaald werden. Getroffen varkenshouders die meer info willen over de mogelijkheden tot vrijstelling van sociale bijdragen nemen best contact op met hun accountant en/of sociaal verzekeringsfonds.

De Afrikaanse varkenspest zorgt bij heel wat varkenshouders voor financiële moeilijkheden. Ondertussen werd de sector daarom al erkend als sector in crisis. Hierdoor kan makkelijker een vrijstelling van sociale bijdragen worden aangevraagd en verkregen.

Een aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waar de varkenshouder aangesloten is. Hierbij moet een wettelijk verplicht aanvraagformulier worden gebruikt. De aanvraag kan ook online gebeuren via de site van de sociale zekerheid.

Een vrijstelling kan zowel worden aangevraagd voor sociale bijdragen van het verleden als voor toekomstige sociale bijdragen. Voor de reeds betaalde sociale bijdragen kan een vrijstelling worden aangevraagd tot 1 jaar in het verleden. Zo kan een aanvraag die gebeurt voor 31 maart 2019 vrijstellen vragen voor de bijdragen van alle kwartalen van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. Indien deze vrijstelling wordt goedgekeurd, zullen de reeds betaalde bijdragen door het sociaal verzekeringsfonds worden teruggestort.

Een aanvraag voor vrijstelling van de toekomstige bijdragen heeft tot gevolg dat de voorlopige bijdragen niet betaald moeten worden. Hiervoor wordt best het sociaal verzekeringsfonds ook op de hoogte gebracht zodat er geen problemen komen met inningsprocedures. Bij de aanrekening van de laatste bijdrage kan dan een definitieve aanvraag tot vrijstelling van de niet-betaalde bijdragen van het voorbije jaar ingediend worden.

Ook voor de regularisatiebijdragen kan een vrijstelling worden aangevraagd. Deze aanvraag moet gebeuren binnen de vier kwartalen na ontvangst van de regularisatiebijdrage.

Het aanvragen van een vrijstelling voor sociale bijdragen heeft in principe een negatieve invloed op de pensioenrechten. Een vrijstelling van bijdragen zorgt immers voor een verlaging van het pensioen. Indien de vrijgestelde bijdragen echter binnen de termijn van vijf jaar toch nog betaald worden, dan worden de pensioenrechten hersteld.

Indien enkel een vrijstelling wordt gevraagd voor de regularisatiebijdrage, dan worden de pensioenrechten niet aangetast op voorwaarde dat al de voorlopige bijdragen correct en tijdig betaald werden.

Getroffen varkenshouders die meer info willen over de mogelijkheden tot vrijstelling van sociale bijdragen nemen best contact op met hun accountant en/of sociaal verzekeringsfonds.
 

DEEL DIT BERICHT: