Voorafbetalingen en sociale bijdragen 2019 nakijken

Het jaar 2019 loopt ten einde en dan is het aangewezen om, zo nodig, nog voor het einde van het jaar aanpassingen te doen voor de sociale bijdragen en voorafbetalingen om deze te optimaliseren. 

Voorafbetalingen

Wie onvoldoende voorafbetalingen doet, kan een vermeerdering van belastingen krijgen. Voor zelfstandigen die belast worden in de personenbelasting, bedraagt deze 2,25% en voor de vennootschappen bedraagt die vermeerdering 6,75%. Aangezien de vermeerdering voor vennootschappen aanzienlijk hoger is dan die voor de personenbelasting, is het zeker aangewezen voor vennootschappen om de voorafbetalingen eens na te kijken. 

Voor de zeugenhouderij ziet het er voorlopig naar uit dat er kan uitgegaan worden van aanzienlijk hogere inkomsten in vergelijking met 2018. Logischerwijze zullen de inkomsten voor de vleesvarkenshouderijen minder stijgen door de stijgende prijzen van de biggen. 

De melkveehouderijen zullen, volgens de door ons gekende parameters, in hun inkomsten niet zoveel verschil zien ten opzichte van 2018 of zelfs licht dalend zijn.

Dit geldt ook zo voor de akkerbouw. Tot nu toe zijn de prijzen vergelijkbaar met die van 2018. 

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden elk jaar voorlopig afgerekend op basis van het fiscaal inkomen van drie jaar geleden. Wanneer de inkomsten definitief bepaald zijn, bij vestiging van het aanslagbiljet, worden de definitieve bijdragen berekend en geregulariseerd. Dit wil zeggen dat de zelfstandige twee jaar na de voorlopige bijdragen normaal een regularisatie van de voorlopige bijdragen krijgt die zowel positief als negatief kan zijn. 

Voor de sociale bijdragen die dit jaar werden betaald, werd het jaar van inkomsten 2016 genomen als berekeningsbasis. Zeker wie dus in 2019 een hoger inkomen verwacht in vergelijking met 2016, doet er goed aan om eventueel al wat extra sociale bijdragen te storten. Zo kan een grote regularisatie in 2021 worden vermeden en de bijstorting is bovendien een extra aftrekbare kost voor de berekening van de personenbelasting. 

Wie eventueel een lager inkomen verwacht dan in 2016, kan onder bepaalde voorwaarden, een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen aanvragen.

Aangezien dit voor elke onderneming verschillend is, moet de optimalisatie van de sociale bijdragen en voorafbetalingen voor elke onderneming individueel berekend worden. Neem dus zo snel mogelijk contact op met uw accountant om uw dossier te bekijken.

DEEL DIT BERICHT: