Voorafbetalingen

Een voorafbetaling doen als zelfstandige of vennootschap is niet verplicht, maar men kan zo wel een eventuele belastingvermeerdering vermijden. 

Heeft u een vennootschap? 

Doet uw vennootschap geen voorafbetalingen, dan zal er een belastingvermeerdering zijn van 6,75%. Dit percentage is ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorig jaar. Een vermeerdering kan u vermijden door voldoende voorafbetalingen te doen. De mogelijke belastingvermeerdering wordt verminderd met een percentage van de gedane voorafbetalingen en hoe vroeger u de voorafbetaling doet, hoe meer voordeel ze u oplevert. De eerste voorafbetaling diende voor 11 april te gebeuren. Loopt uw boekjaar samen met het kalenderjaar, dan heeft u nog volgende uiterste betalingstermijnen om voorafbetalingen te doen: 

  • 2e voorafbetaling uiterlijk op 10.07.2023 met 7,5% belastingvoordeel; 

  • 3e voorafbetaling uiterlijk op 10.10.2023 met 6% belastingvoordeel; 

  • 4e voorafbetaling uiterlijk op 20.12.2023 met 4,5% belastingvoordeel. 


Er is geen belastingvermeerdering van toepassing voor de eerste drie boekjaren van een kleine vennootschap, ongeacht of haar bestuurders al zelfstandige zijn geweest voor de oprichting, en ook als ze de voortzetting is van een eenmanszaak. 


Heeft u een eenmanszaak? 

Indien u een eenmanszaak heeft, dan bedraagt de belastingvermeerdering 4.5%. Dit is dus een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. De uiterste betaaldata zijn dezelfde als deze voor de vennootschappen, maar de voordelen die worden toegekend per voorafbetaling zijn verschillend. Voor 2023 kunnen voor de personenbelasting nog volgende voorafbetalingen worden uitgevoerd:

  • 2e voorafbetaling uiterlijk op 10.07.2023 met 5% belastingvoordeel; 

  • 3e voorafbetaling uiterlijk op 10.10.2023 met 4% belastingvoordeel; 

  • 4e voorafbetaling uiterlijk op 20.12.2023 met 3% belastingvoordeel. 


Er is geen belastingvermeerdering van toepassing vanaf de eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep totdat er drie opeenvolgende jaren voorbij zijn. 


Wat met de landbouwvennootschap of de als landbouwonderneming erkende vennootschappen?

Voor deze ondernemingen hangt het er van af of ze al dan niet geopteerd hebben voor de vennootschapsbelasting. In principe zijn deze vennootschappen immers fiscaal transparant en worden de vennoten ervan in de personenbelasting belast op hun deel van de winst van de vennootschap. Zij zullen dus voorafbetalingen in de personenbelasting moeten doen. 

Heeft de vennootschap echter geopteerd voor de vennootschapsbelasting en zijn daarvoor alle voorwaarden voldaan, dan zal de vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting moeten indienen en zal zij dus ook de voorafbetalingen voor vennootschappen moeten doen.


Vragen over voorafbetalingen? Contacteer dan snel uw accountant.


DEEL DIT BERICHT: