Voorafbetaling aanslagjaar 2019

Zelfstandigen en vennootschappen kunnen voor 10 april 2018 hun eerste voorafbetaling van de belastingen voor aanslagjaar 2019 doen. Zo’n voorafbetaling is eigenlijk een voorschot op de belastingen die zelfstandigen en vennootschappen op hun inkomen moeten betalen. Zo kan ook voorkomen worden dat er een belastingvermeerdering wordt toegepast. 

PRINCIPE VAN DE BELASTINGVERMEERDERING

De belasting van zelfstandigen en vennootschappen wordt namelijk in beginsel vermeerderd met een jaarlijks aanpasbaar percentage. Om dit te vermijden, kan de belastingplichtige dus op kwartaalbasis voorafbetalingen uitvoeren. Elke voorafbetaling zorgt immers voor een vermindering van die sanctie. Voor het aanslagjaar 2019 bedraagt het percentage van de belastingvermeerdering 2,25% voor de zelfstandigen. Vennootschappen dienen daarentegen rekening te houden met een belastingvermeerdering van 6,75% bij onvoldoende voorafbetalingen.

WIJZE VAN VOORAFBETALEN

Er kan zoals elk jaar op vier tijdstippen worden voorafbetaald. Voor aanslagjaar 2019 zijn volgende data te onthouden:> voor het eerste kwartaal : ten laatste op 10 april 2018 (1ste voorafbetaling)> voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2018  (2de voorafbetaling)> voor het derde kwartaal : ten laatste op 10 oktober 2018 (3de voorafbetaling)> voor het vierde kwartaal : ten laatste op 20 december 2018 (4de voorafbetaling)

De voorafbetalingen moeten binnen de gestelde termijnen worden gedaan door storting of overschrijving op volgend postrekeningnummer van de Dienst der Voorafbetalingen :   

  • IBAN BE07 6792 0023 4066 en BIC PCHQ BEBB voor voorafbetalingen betreffende natuurlijke personen;

  • IBAN BE20 6792 0023 3056 en BIC PCHQ BEBB voor voorafbetalingen betreffende vennootschappen.

Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, raadt de Administratie aan niet te wachten tot de vervaldag om de betaling te verrichten. Zorg bij de betaling voor de juiste vermeldingen (gestructureerde mededeling op basis van uw ondernemingsnummer) zodat de administratie de betaling aan het juiste dossier kan toewijzen. In principe neemt u best exact de vermeldingen exact over die op het betaalformulier staan die de administratie u heeft toegezonden.

Wie meer info wenst over de voorafbetalingen, kan steeds contact opnemen met zijn/haar boekhouder of accountant.

DEEL DIT BERICHT: