Vermijden belastingvermeerdering door voorafbetalingen

Zelfstandigen die winsten en/of baten verkrijgen en vennootschappen dienen zelf voorafbetalingen te doen om een belastingvermeerdering te vermijden.

Voor aanslagjaar 2022 gelden volgende uiterste data voor de voorafbetalingen: 12 april 2021, 12 juli 2021, 11 oktober 2021 en 20 december 2021. Hoe vroeger men de voorafbetaling doet, hoe groter het belastingvoordeel zal zijn. 

Eenmanszaken

Eenmanszaken die voorafbetalingen hebben gedaan, genieten van een voordeel dat op volgende manier wordt berekend: 

 • Bedrag eerste voorafbetaling x 3,00%

 • Bedrag tweede voorafbetaling x 2,50%

 • Bedrag derde voorafbetaling x 2,00%

 • Bedrag vierde kwartaal x 1,50%

Bij geen of onvoldoende voorafbetaling, kan men een belastingvermeerdering krijgen van 2,25%. Eerst wordt de vermeerdering berekend op de te betalen belasting, waarna de hierboven vermelde voordelen die horen bij de voorafbetalingen worden afgetrokken. Als er m.a.w. voldoende voorafbetalingen worden gedaan, dan heffen de voordelen de vermeerdering op. Wie teveel vooraf betaalt, krijgt het overschot terugbetaald na ontvangst van het aanslagbiljet.


  Vennootschappen

  Voor vennootschappen is het principe hetzelfde, maar gelden andere percentages. Het voordeel dat verbonden is aan de voorafbetalingen wordt als volgt berekend: 

  • Bedrag eerste voorafbetaling x 9,00%

  • Bedrag tweede voorafbetaling x 7,50%

  • Bedrag derde voorafbetaling x 6,00%

  • Bedrag vierde voorafbetaling x 4,50%

  De belastingvermeerdering is gelijk aan het gemiddelde van bovenstaande percentages, namelijk 6,75%. 

  Kleine vennootschappen en eenmanszaken zijn gedurende de eerste drie (boek)jaren vanaf hun oprichting vrijgesteld van een eventuele belastingvermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen.

  Bij de voorafbetaling dient de juiste gestructureerde mededeling te worden gebruikt. Deze kan worden teruggevonden door aan te melden op de website MyMinfin. U kan vanuit dit portaal ook rechtstreeks uw voorafbetaling in orde brengen.

  Meer info is terug te vinden op volgende websites: 


  Vragen? Contacteer een DLV accountant!


  DEEL DIT BERICHT: