Verhoging bedrijfsvoorheffing op inkomsten van buitenlandse seizoenarbeiders

Jaarlijks komen heel wat buitenlandse seizoenarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw werken. Op de bezoldiging die deze seizoenarbeiders ontvangen, werd normaal 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de uiteindelijke belasting die zij moeten betalen via hun aangifte in de belasting van niet-inwoners.


Aangezien deze bedrijfsvoorheffing meestal lager is dan de belasting die uiteindelijk op deze inkomsten verschuldigd is, werd besloten om de bedrijfsvoorheffing te verhogen tot 18,725 procent. Hierdoor zou de uiteindelijke belasting op deze inkomsten beter moeten overeenstemmen met de reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing.


Deze regeling werd eind maart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is onmiddellijk van toepassing op de bezoldigingen van maart die worden betaald aan buitenlandse seizoenarbeiders. 


Voor de Belgische seizoenarbeiders wijzigt er niets en blijft bijgevolg de bedrijfsvoorheffing van 11,11% van toepassing.


Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u uiteraard contact opnemen met uw accountantskantoor.


DEEL DIT BERICHT: