Uitstel uiterste indieningsdatum forfaitaire landbouwers

Normaal moesten de forfaitaire landbouwers hun aangifte in de personenbelasting met betrekking tot het inkomstenjaar 2019 indienen uiterlijk op 11 december 2020. Voor mandatarissen van forfaitaire landbouwers bedroeg de uiterste indieningsdatum 11 januari 2021.

Door de gevolgen van de corona-crisis is de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de “forfaitaire belastingplichtigen” verlengd tot donderdag 31 december 2020, zowel voor de papieren aangiften als voor de online aangiften via MyMinfin (Tax-on-web).

De mandatarissen van de landbouwers (gewone en speciale teelten), zoals DLV accountants, beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met maandag 1 februari 2021 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax On Web.

DEEL DIT BERICHT: