UBO-register: deadline 30 september 2019

Het UBO-register (vanuit het Engels “Ultimate Beneficial Owner”) is een register waar alle uiteindelijke begunstigden moeten worden opgenomen. Deze verplichting werd opgelegd door de nieuwe anitwitwaswet die in het leven geroepen is op 18 september 2017.

Deze nieuwe verplichting geldt voor vennootschappen, vzw’s, stichtingen en soortgelijke juridische constructies. De bestuurders van deze entiteiten moesten oorspronkelijk vóór 31 maart 2019 exacte en actuele gegevens over hun uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO register. Ondertussen werd deze deadline uitgesteld tot 30 september 2019. De informatie die wordt opgenomen in het UBO register moet elk jaar opnieuw bekeken worden en indien nodig geactualiseerd worden. Eventuele wijzigingen in de betrokken entiteit dienen binnen de maand na de wijziging te worden gemeld in het UBO register.

Wie wordt beschouwd als uiteindelijke begunstigde? Voor vennootschappen gaat het in principe over de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over de vennootschap via hun percentage aandelen en/of stemrechten. Wie een belang aanhoudt van meer dan 25% van de stemrechten of aandelen van een vennootschap, wordt in principe rechtstreeks als uiteindelijke begunstigde beschouwd. Het is echter ook mogelijk dat bestuurders, zaakvoerders of ander leidinggevend personeel als uiteindelijke begunstigde worden beschouwd, indien zij via andere middelen zeggenschap hebben over de vennootschap. Bij vzw’s zijn de bestuurders (natuurlijke personen) in principe de uiteindelijke begunstigden, maar kunnen ook de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen als uiteindelijke begunstigde beschouwd worden.

U dient deze registratie voor uw vennootschap of vzw dus in orde te brengen voor 30 september 2019. Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert een strafrechtelijke administratieve geldboete van 250 tot 50.000 euro en een strafrechtelijke boete van 400 tot 40.000 euro. Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen met het verzamelen van de info zodat dit vermeden kan worden. 

Uiteraard mag u ons contacteren indien u begeleiding wenst. Meer info kan u ook terugvinden op de website van Federale Overheidsdienst Financiën.

DEEL DIT BERICHT: