Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector

Ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering.  De Vlaamse Regering geeft dan ook principieel haar akkoord aan een maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de opgelopen schade van land- en tuinbouwbedrijven en siertelers. Het gaat onder meer om volgende maatregelen:

  • Op het Europese niveau aandringen om de nodige steunmaatregelen die zich richten naar de brede land- en tuinbouwsector en visserij, met prioriteit voor bederfbare producten die niet tijdig geoogst, verwerkt of verkocht geraken. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen daarbij geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten hiervoor in aanmerking komen.

  • Voorzien in een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen.

Daarnaast worden bestaande maatregelen versoepeld:

  • De dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van de siertelers zullen versneld uitbetaald en afgehandeld worden. Ook voor de VLIF-investeringsdossiers van de andere sectoren, wordt onderzocht welke dossiers en onder welke voorwaarden versneld kunnen worden uitbetaald.

  • Daarnaast zal voorzien worden in een generieke VLIF-waarborgregeling voor overbruggingskredieten voor professionele land- en tuinbouwbedrijven, waaronder sierteeltbedrijven, die in liquiditeitsproblemen terecht komen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19.

  • Op het vlak van administratieve verplichtingen zal de nodige soepelheid aan de dag gelegd worden. De uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvragen - de perceelsregistraties en steunaanvragen - wordt op 15 mei 2020 gesteld in plaats van 30 april 2020, zonder dat de uitbetalingstermijnen van de voorschotten directe steun aan de landbouwers, die gebeuren voor het jaareinde, in het gedrang komen.

Naast bovenstaande maatregelen heeft Federaal Minister Nathalie Muylle ook reeds aangekondigd dat de maximum periode voor tewerkstelling van seizoenpersoneel zou verdubbeld worden van 65 dagen naar 130 dagen.


Meer info via LV Vlaanderen

Bron: Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw Hilde Crevits

DEEL DIT BERICHT: