Steun om de melkproductie te verminderen niet belast!

De in het voorjaar van 2017 ontvangen vergoeding om de melkproductie te reduceren, wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting. De tekst die deze belastingvrijstelling invoerde werd op 21 december namelijk goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.   

Deze vrijstelling betreft enkel de vergoedingen die werden betaald voor één of meerdere van de vier perioden van productievermindering gedurende de maanden oktober 2016 tot maart 2017. Tegelijkertijd werd de bepaling uit het wetboek met betrekking tot de belastingvrijstelling bij overdracht aan het melkquotumfonds dat inmiddels werd opgedoekt, afgeschaft. 

Om de crisis in de melkveehouderij het hoofd te bieden werd aan melkveehouders in het najaar van 2016 aangeboden om hun melkproductie te verminderen in ruil voor een compensatie van 14 cent per liter. De Waalse overheid had aan dit bedrag voor Waalse melkveehouders nog eens extra 10 cent per liter toegevoegd. In totaal werd van oktober 2016 tot januari 2017 ongeveer 34.000.000 liter (bijna 16.000.000 liter in Vlaanderen, ruim 18.000.000 liter in Wallonië) ingeleverd. De bedoeling was om de sector melk- en zuivelproducten te helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht in de moeilijke marktsituatie, wat uiteindelijk ook is gelukt. 

Zonder deze belastingvrijstelling zou er in de personenbelasting een belastingtarief van 16,5 % zijn verschuldigd geweest die van toepassing is op Europese vergoedingen. In de vennootschapsbelasting zou dit belast geweest zijn als gewone winst, wat kan oplopen tot een tarief van 33,99 %. Het belasten van deze vergoedingen zou contraproductief geweest zijn en om deze reden werd beslist tot deze belastingvrijstelling.     

DEEL DIT BERICHT: