Ruling vrijstelling schenking familiale ondernemingen

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst is een interessante ruling gepubliceerd in verband met het behoud van de vrijstelling van schenkbelasting bij een familiale onderneming. 

Wanneer binnen 3 jaar na de schenking de activiteit van de familiale onderneming wordt ondergebracht in een vennootschap, maar de onroerende goederen in het privé-vermogen worden gehouden en aan deze vennootschap worden verhuurd, kan de vrijstelling van de schenkbelasting behouden worden. 

Één van de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling is immers dat de activiteit gedurende drie ononderbroken wordt voortgezet. Volgens de rulingdienst is aan deze voorwaarde met andere woorden voldaan, ook wanneer de gronden verhuurd worden aan een vennootschap van waaruit deze activiteit wordt voortgezet. 

Meer duiding vind je in de ruling zelf die je kan nalezen op de website van de Vlaamse Belastingdienst.   

DEEL DIT BERICHT: