Overzicht steunmaatregelen

Heel wat bedrijven ondervinden in grote of kleine mate hinder naar aanleiding van de coronacrisis. De verschillende overheden hebben echter reeds heel wat steunmaatregelen voorzien om de bedrijven (financieel of operationeel) te steunen in deze moeilijke periode. Bijna dagelijks zijn er ook nog wijzigingen, aanvullingen of nieuwe maatregelen. Wij geven een schematisch overzicht van de belangrijkste algemene maatregelen en enkele maatregelen specifiek voor de land- en tuinbouwsector. Hierbij vindt u ook steeds de link naar de officiële pagina’s voor meer informatie.

We verwijzen graag naar de websites van de officiële instanties (federale overheidsdiensten, rijksdienst sociale zekerheid, vlaio, …) en de sociale verzekeringsfondsen voor de meest actuele informatie.

DEEL DIT BERICHT: