Nieuwe factuurvermelding bij werken in onroerende staat en ‘BTW verlegd’

Wanneer een gewone btw-plichtige, die periodiek (maandelijks of per kwartaal) aangiften indient, werken in onroerende staat laat uitvoeren, dient de aannemer in principe een factuur op te maken zonder btw en met vermelding “btw verlegd”. Voor landbouwondernemers onderworpen aan de “forfaitaire” btw-regeling dient de dienstverrichter/aannemer echter een factuur op te maken met toepassing van btw, aangezien deze belastingplichtigen geen recht op aftrek hebben, maar hun voorbelasting onrechtstreeks recupereren via de forfaitaire compensatie. 


Vanaf 1 oktober 2018 werd het de landbouwer, die onder de forfaitaire btw-regeling viel, verboden om zijn btw-nummer door te geven aan de aannemer. Indien zij deze toch meedeelden, dan werd de dienstverrichter in principe ontlast van de aansprakelijkheid voor de voldoening van de belasting. 

Diezelfde regel gold ook voor de belastingplichtigen die onderworpen waren aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers. 


Wat verandert vanaf 1 januari 2023?

Vanaf 1 januari 2023 vervalt het verbod voor kleine ondernemingen en forfaitaire landbouwers om hun btw-nummer mee te delen. Voortaan zullen zij, zoals iedere belastingplichtige, aan de aannemer hun btw-nummer moeten meedelen met het verschil dat zij melding moeten maken dat zij niet voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregel. Om de aannemer van zijn aansprakelijkheid voor het niet aanrekenen van btw te vrijwaren, moet hij vanaf 1 januari 2023 volgende vermelding op zijn factuur zetten:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van de voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.”

Deze verplichting is dus ook van toepassing voor loonwerkers die landbouwwerken in onroerende staat verrichten voor een landbouwonderneming die onderworpen is aan de bijzondere regeling voor landbouwers inzake btw.

DEEL DIT BERICHT: