Loonwerk voor landbouwers in de bijzondere BTW-regeling

Landbouwers onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling inzake btw mogen vanaf 1/10/2018 niet langer hun btw-nummer meedelen aan hun dienstverrichter/aannemer in geval van werken in onroerende staat. Dit om te vermijden dat verkeerdelijk gefactureerd zou worden met toepassing van verlegging van heffing.

Wanneer een gewone btw-plichtige die periodiek (maandelijks of per kwartaal) aangiften indient, werken in onroerende staat laat uitvoeren, dient de aannemer in principe een factuur op te maken zonder btw en met de melding “btw verlegd”. Voor landbouwondernemers onderworpen aan de “forfaitaire” btw-regeling dient de dienstverrichter/aannemer echter een factuur op te maken met toepassing van btw, aangezien deze belastingplichtigen geen recht op aftrek hebben maar hun voorbelasting onrechtstreeks recupereren via de forfaitaire compensatie.

Als een aannemer van een landbouwer een btw-nummer doorkrijgt, zou hij kunnen veronderstellen dat de landbouwer onderworpen is aan de gewone btw-regeling. Bijgevolg zou er een incorrecte factuur opgemaakt kunnen worden waarbij de btw wordt verlegd. Om deze fouten te vermijden, wordt het de landbouwer die de bijzondere regeling volgt dus verboden om zijn btw-nummer nog door te geven aan zijn dienstverrichter/aannemer.

Wanneer landbouwers die onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling toch hun btw-nummer doorgeven, dan zal de dienstverrichter in principe ontlast worden van aansprakelijkheid voor de voldoening van de belasting. Enkel de landbouwer zal in dit geval aangesproken kunnen worden tot voldoening van de btw.

Ook verschillende loonwerkactiviteiten worden aanzien als werken in onroerende staat (met een landbouwkarakter). Het kan daarbij gaan over ploegen, maaien, oogsten, besproeien, enz. Ook in die gevallen mag de landbouwer onderworpen aan de bijzondere regeling bijgevolg zijn btw-nummer niet meer doorgeven aan de loonwerker.

Ben je landbouwer onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling en krijg je een factuur van je aannemer of loonwerker waar verkeerdelijk geen btw op aangerekend is, neem dan zeker contact op met de dienstverrichter om een correcte factuur te vragen.

Dezelfde regeling geldt overigens voor de ondernemers onderworpen aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Deze nieuwe regeling zal ingang vinden op 1 oktober 2018.

DEEL DIT BERICHT: