Landbouwbarema gekend van 2016

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2016. Het jaar 2016 was een behoorlijk slecht jaar voor de akkerbouwers, de melkvee- en vleesveehouders. 

Vooral door de slechte weersomstandigheden daalden de opbrengsten in de akkerbouw aanzienlijk. Enkel de aardappelprijs was beter maar omwille van het gestegen areaal aardappelen op contract (met vaste prijzen) had dit slechts een beperkte invloed. Hierdoor daalde de semibrutowinst (sbw) per ha voor de akkerbouw gemiddeld met 22 %. Voor vleesveebedrijven daalde de sbw met ongeveer 7 tot 8,5 %. Die daling kwam er vooral omwille van lagere verkoopprijzen. 

De daling van de melkprijs, de prijs van de reforme koeien en de kalveren zorgde voor een daling van de semi-brutowinst melkvee met 4 %. De verhoging van de sbw per ha voor de grotere melkveebedrijven (progressie vanaf 25 ha) blijft beperkt tot 1 euro per ha boven de 25 ha. 

Het barema voor zeugenhouders stijgt tot 160 euro per productieve zeug. Bedrijven met een hoog productiegetal moeten dit jaar geen extra winst (extra zeugen) aangeven. Per verkocht vleesvarken bleef de sbw onveranderd op 5,25 euro en per afgemest vleesvarken op contract is dit 9,5 euro (ook een status quo tov vorig jaar). De sbw-cijfers per landbouwstreek vind je in de bijlage onderaan deze pagina. 

Wat de kosten betreft blijft de maximaal aftrekbare kost voor loonwerk 430 euro per ha. De aangifteformulieren van de land- en tuinbouwers zullen vanaf eind september 2017 verzonden worden. De uiterste datum van terugzending is bepaald op 10 december 2017. Zoals vorig jaar beschikken de mandatarissen (boekhouders, belastingconsulenten, ….) automatisch over een bijkomende termijn tot en met 10 januari 2018 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web.  

DEEL DIT BERICHT: