Is je maatschap al ingeschreven in de KBO?

De aanpassing van het ondernemingsrecht dat in 2018 werd doorgevoerd, heeft ook gevolgen voor burgerlijke maatschappen (ook gekend als samenuitbatingen of feitelijke verenigingen in de landbouwsector). Ook burgerlijke maatschappen worden voortaan immers als ondernemingen beschouwd, waardoor een aantal regels uit het ondernemingsrecht bijgevolg ook op de burgerlijke maatschap van toepassing worden.

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Zo zullen burgerlijke maatschappen zich voortaan ook verplicht moeten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen.

De verplichte registratie van burgerlijke maatschappen in de KBO geldt in principe vanaf 1 november 2018. Maatschappen die na die datum worden opgericht zullen zich bijgevolg vooraf moeten inschrijven in de KBO. Voor de bestaande maatschappen is er een korte overgangsperiode voorzien: zij krijgen echter de tijd tot eind april 2019 om zich in te schrijven in de KBO.

Heb je dus een maatschap en is de inschrijving in de KBO nog niet in orde gebracht, neem dan zeker even contact op met je DLV accountant.

DEEL DIT BERICHT: