Het landbouwbarema m.b.t. het inkomstenjaar 2019

De vertegenwoordigers van de landbouwgroeperingen en de administratie van Financiën bereikten opnieuw een akkoord!

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2019. 


Het jaar 2019 was een vrij goed jaar voor de landbouwsector. De opbrengsten per ha waren voor de meeste teelten aanzienlijk hoger dan het jaar voordien en dit ondanks een zeer droge zomerperiode.  Ook de prijzen voor tarwe (lichte daling), suikerbieten en aardappelen waren goed. De varkenssector kende na het desastreuse 2018 in 2019 opnieuw een goed jaar. Zowel zeugenhouders als vleesvarkenshouders ontvingen zeer goede prijzen. Ook melkveehouders gingen erop vooruit ten gevolge van een betere melkprijs.


Bij de besprekingen van het landbouwforfait kwamen deze evoluties zeer duidelijk naar boven. Zowel de macro-economische cijfers van de officiële statistieken van de overheid als de resultaten van de onderzoeken van de fiscus op de landbouwbedrijven en bij leveranciers en afnemers, gingen allen in dezelfde richting. Dit betekent dat er enkel voor de vleesveehouderij een daling van de semi-brutowinstcijfers te noteren viel.

DEEL DIT BERICHT: