Hervorming investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025

De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 12 mei 2024, die op 29 mei 2024 gepubliceerd werd, bevat een hervorming van de investeringsaftrek vanaf 1 januari 2025.

De investeringsaftrek is een extra aftrek van een bepaald percentage bovenop de afschrijvingen wanneer een onderneming investeert in nieuwe vaste activa die over minstens 3 jaar afschrijfbaar zijn en waarvan het gebruiksrecht niet aan derden wordt afgestaan. Het moet ook gaan over een investering die volledig beroepsmatig gebruikt wordt.

Eenmalige investeringsaftrek

Vanaf 2025 zal het huidige systeem van een eenmalige investeringsaftrek en diverse verhoogde investeringsaftrekken worden vervangen door een systeem dat bestaat uit drie categorieën: een basisaftrek, een aantal thematische aftrekken en een technologie-aftrek. Deze zullen gekoppeld worden aan vaste percentages zoals hieronder in dit schema voorgesteld:

 

Gespreide investeringsaftrek

De gespreide investeringsaftrek zal enkel nog kunnen toegepast worden voor een “technologie-aftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen in O&O”. Dit tarief is zowel voor zelfstandigen als voor kleine en grote vennootschappen 20,5%.

Bepaalde investeringen uitstellen tot 2025?

Voor bepaalde investeringen die onder de thematische aftrekken vallen, kan het nuttig zijn te wachten tot 2025 om de investering te doen. Bijvoorbeeld bij aankoop van energiebesparende vaste activa, zoals zonnepanelen, zou het een extra voordeel kunnen opleveren.

Ook mogelijk voor land- en tuinbouwers?

De investeringsaftrek is mogelijk voor land- en tuinbouwers uitgezonderd voor de land- en tuinbouwers die hun beroepsinkomsten via een forfaitaire berekening opnemen. Zij kunnen enkel gebruik maken van de investeringsaftrek indien de afschrijvingen individueel aftrekbaar zijn en niet vervat zitten in de semibrutowinst. Zijn de afschrijvingen hierin opgenomen, dan is het enkel mogelijk de investeringsaftrek toe te passen op energiebesparende investeringen.DEEL DIT BERICHT: