Herinneringsbrieven voor belastingaangifte forfaitaire landbouwers ten onrechte verstuurd

Sinds vrijdag kregen heel wat landbouwers een herinneringsbrief van de belastingdienst in de brievenbus. Hierop werd vermeld dat hun aangifte nog niet werd ingediend en dat zij een termijn krijgen van 14 dagen om hun aangifte alsnog in te dienen. Heel wat landbouwers waren hierdoor terecht ongerust en namen reeds contact op met hun accountantskantoor. Al snel werd echter duidelijk dat deze herinneringsbrieven door de belastingadministratie onterecht werden verstuurd. In totaal werden meer dan 6.500 brieven aan forfaitaire landbouwers onterecht verzonden. Deze vergissing werd ondertussen ook op de website van financiƫn meegedeeld. Voor deze belastingplichtigen is er geen probleem en de FOD Financiƫn bevestigt dat deze aangiften wel degelijk goed werden ontvangen.

Mocht u zich toch nog ongerust maken of uw aangifte werd ingediend, dan kan u uiteraard steeds nog contact opnemen met uw accountantskantoor.

DEEL DIT BERICHT: