Flexi-jobs nu ook mogelijk in de land- en tuinbouwsector

De Federale Regering heeft een aantal uitbreidingen voorzien voor flexi-jobs met twaalf bijkomende sectoren, waaronder ook de land- en tuinbouwsector, en dit met ingang vanaf 1 januari 2024. Het systeem werd opgestart voor de horecasector, maar werd ondertussen al enkele keren uitgebreid naar andere sectoren. 

Dit systeem is interessant voor werkgevers die hulp kunnen gebruiken op piekmomenten en voor werknemers of gepensioneerden die een centje willen bijverdienen. Of het systeem ook effectief toepassing zal vinden in de land- en tuinbouwsector is nog afhankelijk van het sectoraal overleg aangezien de sociale partners via een sector-cao kunnen beslissen om alsnog geen flexi-jobs toe te laten (opt-out).

Wie komt in aanmerking?

Enkel bepaalde werknemers en gepensioneerden kunnen gebruik maken van de flexi-jobs. 

Als werknemer moet je minstens 3 kwartalen 4/5 gewerkt hebben in een onderneming die verschillend is of niet verbonden met de onderneming waarin je een flexi-job zou willen uitoefenen.  

Wat maakt het fiscaal zo interessant voor de werknemer? 

Wil je als werknemer iets bijverdienen, dan kan je tot een plafond van 12.000 euro een fiscale vrijstelling krijgen. Als je meer hebt verdiend dan 12.000 euro, zal dit inkomen belast worden aan de progressieve tarieven in de personenbelasting. 

Ben je gepensioneerd en je hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt, dan zal je inkomen niet belast worden tot een bedrag van 7.190 euro per jaar. 

Enkel als je gepensioneerd bent én je hebt de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, dan kan je onbeperkt belastingvrij bijverdienen. 

Welke verplichtingen gelden er voor de werkgever? 

De werkgever zal voor de flexi-job werknemer(s) een Dimona-FLX aangifte moeten doen. Dit is een elektronisch bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Bij een mondelinge arbeidsovereenkomst moet dit dagelijks gebeuren en bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan dit voor een langere periode, maar maximaal voor een kwartaal.

De patronale werkgeversbijdrage die betaald moet worden zullen verhoogd worden van 25% naar 28%, maar er is geen sociale zekerheidsbijdrage of bedrijfsvoorheffing verschuldigd. 

Naast de dimona-FLX aangifte, moet je elke drie maanden je flexi-job werknemer(s) aangeven in de DmfA. Dit is een elektronische aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens. Deze aangifte moet ten laatste op het einde van de maand volgend op het kwartaal ingediend worden. Voor het eerste kwartaal bijvoorbeeld is dit 30 april.


Auteur: Tine Mertens, DLV Accountants Strombeek


DEEL DIT BERICHT: