Fiscale maatregelen in tijden van coronacrisis

Ook fiscaal werden een aantal maatregelen opgesteld om ondernemers te ontlasten tijdens en na de coronacrisis. Dit o.a. door uitstel van betaling te verlenen. We lijsten de maatregelen hieronder voor u op.

Uitstel voor het indienen van de periodieke btw-aangiften

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf, die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Uitstel van de intracommunautaire opgaven

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Uitstel indiening jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020

 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of intresten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor: 

 • BTW

  • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

  • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

  • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

 • Bedrijfsvoorheffing

  • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

  • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

  • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook al de eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen die u via deze website kan vinden. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennotschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 


Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting: 

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).

 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. 

DEEL DIT BERICHT: