Deadline! Vergeet niet vóór 1 januari 2024 je landbouwvennootschap om te vormen

In 2019 ging het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking waardoor enkele vennootschapsvormen geschrapt of vervangen werden, waaronder ook de landbouwvennootschap. 

De landbouwvennootschap voorzag een aantal belangrijke voordelen op fiscaal en boekhoudkundig vlak, alsook voor de pachtwet, ten opzichte van de andere vennootschapsvormen. 

Wil je van deze voordelen blijven genieten, dan moet je de erkenning als landbouwonderneming (LO) aanvragen. De erkenning kan enkel aangevraagd worden als je kiest voor één van volgende vennootschapsvormen: een Besloten Vennootschap (BV), een Commanditaire Vennootschap (CommV.), een Vennootschap onder Firma (VOF) of een Coöperatieve vennootschap (CV).

Om deze erkenning te verkrijgen moet je in de statuten van je vennootschap een aantal specifieke bepalingen opnemen. Na de publicatie van de statutenwijziging zal je de aanvraag tot erkenning schriftelijk moeten indienen bij de FOD Economie. Als deze aanvraag uiteindelijk goedgekeurd wordt, beschik je over de erkenning als LO.

Heb je nog een landbouwvennootschap en moet deze nog omgevormd worden? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je accountant en wacht niet tot 31 december 2023.


Auteur: Tine Mertens, DLV Accountants Strombeek

DEEL DIT BERICHT: