Deadline! Laatste dagen voor indienen klantenlisting!

Als btw belastingplichtige ben je verplicht jaarlijks een klantenlisting (btw-listing) in te dienen. Deze klantenlisting moet vóór 31 maart 2022 ingediend zijn. 

Wie moet een btw-listing indienen? 

Alle btw belastingplichtigen en leden van een btw-eenheid zijn verplicht jaarlijks een opgave van hun Belgische btw-plichtige afnemers op te maken. Het betreft in hoofdzaak de belastingplichtigen die periodieke btw-aangiften indienen, de landbouwondernemingen die onder de bijzondere btw landbouwregeling vallen en de kleine ondernemingen onder de vrijstellingsregeling.

Wie moet er in de listing opgenomen worden?

In de listing moeten enkel de Belgische belastingplichtigen opgenomen worden die zich voor btw-doeleinden hebben geïdentificeerd, behalve diegenen die ingevolge van art. 44 W. BTW uitsluitend vrijgestelde handelingen verrichten. Afnemers waarvoor het jaarlijks totaalbedrag lager is dan 250 euro (excl. btw) moeten niet in de listing worden opgenomen.

Hoe indienen? 

Indien je periodieke btw-aangiften indient, of lid bent van een eenheid die periodieke btw-aangiften indient, dan ben je verplicht de klantenlisting via elektronische weg (Intervat-toepassing) in te dienen.

Ben je echter onderworpen aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen of de bijzondere landbouwregeling, valt de verplichting om het via elektronische weg in te dienen weg. Het is mogelijk het betreffend formulier aan te vragen bij het bevoegd kantoor en ingevuld terug te sturen naar het scanningscentrum. De voorkeur gaat nog steeds uit om dit via de Intervat-toepassing te doen.

Nihil listing

Indien je een btw-plichtige onderneming bent die periodieke btw-aangiften indient en die het voorbije jaar geen handelingen heeft verricht die opgenomen moeten worden, ben je gehouden een nihil listing in te dienen. Dit geldt ook indien je onderworpen bent aan de bijzondere landbouwregeling.

Sinds 1 juli 2016 moet er geen jaarlijkse klantenlisting ingediend worden bij het vervullen van twee voorwaarden. Enerzijds moet de onderneming vallen onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en anderzijds betreft het een nihil-listing. Dit wil zeggen dat er geen Belgische btw-plichtige afnemers waren voor het voorbije jaar, of dat er wel klanten waren met een Belgisch btw-nummer maar het bedrag van de omzet voor deze klanten bleef onder 250 euro.


Doe je beroep op jouw boekhouder om de listing op te maken, bezorg hem dan zo snel mogelijk de nodige documenten, zodat er geen boetes voor laattijdige indiening zullen volgen. 

DEEL DIT BERICHT: