Compensatiepremie in geval van significant omzetverlies

Ondernemingen die omwille van de maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verplicht moesten sluiten, hadden in principe al recht op de corona-hinderpremie. Maar ook ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, kunnen een enorme impact ondervinden op hun omzet. Daarom kunnen ook deze ondernemingen nu een compensatie aanvragen, indien ze aan de voorwaarden voor de steun voldoen.

Voor wie en onder welke voorwaarden?

De compensatiepremie is er voor die ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, maar die toch met een groot verlies in omzet kampen als gevolg van de coronacrisis. Wie zijn of haar zaak wel verplicht moest sluiten, heeft recht op de hinderpremie. De compensatiepremie en de hinderpremie zijn bijgevolg niet cumuleerbaar.

De omzet wordt bekeken in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en het verlies moet minstens 60% bedragen ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Gezien land- en tuinbouwbedrijven tot de essentiƫle sectoren behoren is er geen sprake van verplichte sluiting van deze ondernemingen. Bijgevolg kunnen land- en tuinbouwondernemingen ook geen aanspraak maken op de hinderpremie. Zij zullen wel in aanmerking komen voor de compensatiepremie als ze aan de voorwaarden van o.a. de omzetdaling voldoen.

Welk bedrag?

De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep (inkomen hoger dan 13.993,78 euro).

Voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen op een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, bedraagt de premie 1.500 euro. De compensatiepremie kan door zelfstandigen in bijberoep ook worden aangevraagd die verplicht zijn om te sluiten maar die omwille van hun inkomen niet aan de voorwaarden van de hinderpremie voldoen. De premie van 1.500 euro kan echter niet worden aangevraagd als de zelfstandige zijn/haar bijberoep combineert met een job als werknemer van 80% of meer.

Hoe aanvragen?

De compensatiepremie zal binnenkort ook aangevraagd kunnen worden via een online toepassing bij VLAIO.DEEL DIT BERICHT: