Betalingsuitstel ondernemingskredieten en hypothecaire kredieten

Heel wat ondernemingen komen financieel onder druk door het verlies aan inkomsten naar aanleiding van de coronacrisis. De lopende kredieten blijven aflossen kan voor deze ondernemingen dan ook moeilijk worden. Het was al even duidelijk dat er vanuit de bankensector bereidheid was om voor bepaalde kredieten uitstel van betaling te verlenen en zo de bedrijven financieel te steunen. De voorwaarden om van een betalingsuitstel te kunnen genieten zijn nu opgenomen in een charter.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een uitstel van maximum zes maanden worden voorzien voor afbetalingen van kapitaal. Intresten zullen bijgevolg wel verschuldigd blijven.

Op de website van Febelfin vindt u meer informatie over wie een aanvraag kan indienen, voor welke kredieten dit mogelijk is en wanneer het betalingsuitstel toepassing vindt. Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen, neemt best contact op met zijn/haar bank.

Ook voor hypothecaire kredieten is er een charter uitgewerkt dat de voorwaarden en principes verduidelijkt van een betalingsuitstel voor deze kredieten. Meer info hierover vindt u eveneens op de website van Febelfin .

DEEL DIT BERICHT: