Betalingsfaciliteiten sociale bijdragen rundvlees- en fruitteeltsector

Na de reeds aangekondigde maatregelen voor de varkenssector inzake sociale bijdragen, zijn er nu ook betalingsfaciliteiten voorzien voor de zelfstandigen in de rundvleessector en in de fruitteeltsector van appelen en peren. Deze betalingsfaciliteiten voorzien concreet een uitstel van één jaar voor de voorlopige sociale bijdragen.

Voor de rundvleessector komen de zelfstandigen in aanmerking die direct getroffen zijn door de prijsdaling van het rundvlees en de stijging van de productiekosten. De onderneming moet een NACE-BEL code hebben die begint met:

 • 01.41: fokken van melkvee

 • 01.42: fokken van andere runderen en buffels 

 • 10.11: verwerking en conservering van vlees

 • 10.13: vervaardiging van producten van vlees

 • 46.32: groothandel in vlees en vleesproducten

 • 47.22: detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels

Wat betreft de fruitteeltsector van appelen en peren, komen de ondernemingen in aanmerking die als activiteit een NACE-BEL code hebben die start met:

 • 01.240: teelt van pit- en steenvruchten

 • 10.320: vervaardiging van groente- en fruitsappen

 • 10.39: overige verwerking en conservering van groenten en fruit

 • 46.31: groothandel in groenten en fruit

 • 47.21: detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels

Voor al deze ondernemingen komen zowel de zelfstandigen in hoofdberoep als de meewerkende echtgenoten in aanmerking voor het betalingsuitstel.

Het betalingsuitstel geldt voor de voorlopige bijdragen van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019. Concreet betekent dit dat de bijdragen van het tweede kwartaal betaald moet zijn vóór 30 juni 2020, de bijdrage van het derde kwartaal 2019 vóór 30 september 2020 en de bijdrage van het vierde kwartaal 2019 vóór 15 december 2020.

Om van dit uitstel gebruik te maken moet de betrokken zelfstandige wel een schriftelijke aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds en daarbij aantonen dat hij moeilijkheden ondervindt in één van de betrokken sectoren.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, dan zullen er geen verhogingen worden aangerekend en zal er ook geen invloed zijn op eventuele uitkeringen. Als de betrokken bijdragen echter niet of niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, dan zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen wel verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen teruggevorderd worden.

Naast de mogelijkheid tot betalingsuitstel kan eventueel ook een aanvraag worden gedaan voor vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen. Contacteer je dossierbeheerder voor meer info.

DEEL DIT BERICHT: