Fiscale actualiteit en nieuwsberichten

Verhoging bedrijfsvoorheffing op inkomsten van buitenlandse seizoenarbeiders

Jaarlijks komen heel wat buitenlandse seizoenarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw werken. Op de bezoldiging die deze seizoenarbeiders ontvangen, werd normaal 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de uiteindelijke belasting die zij moeten betalen via hun aangifte in de belasting van niet-inwoners.

Lees meer

Vermijden belastingvermeerdering door voorafbetalingen

Zelfstandigen die winsten en/of baten verkrijgen en vennootschappen dienen zelf voorafbetalingen te doen om een belastingvermeerdering te vermijden.

Voor aanslagjaar 2022 gelden volgende uiterste data voor de voorafbetalingen: 12 april 2021, 12 juli 2021, 11 oktober 2021 en 20 december 2021. Hoe vroeger men de voorafbetaling doet, hoe groter het belastingvoordeel zal zijn. 


Lees meer

Uiterste indieningsdatum voor de aangiften van ‘forfaitaire landbouwers’

Om rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis is voor de mandatarissen van de landbouwers (gewone en speciale teelten) de termijn voor het indienen van een online aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) verlengd tot en met maandag 15 februari 2021.

Voor de papieren aangiften is de termijn niet verlengd.


Lees meer