Fiscale actualiteit en nieuwsberichten

Zonnebrand en droogte 2019 erkend als landbouwramp voor 9 teelten

De zonnebrand op 24 en 25 juli 2019 en de droogte in de zomer en het najaar van 2019 worden als landbouwramp erkend. De Vlaamse Regering heeft op 5 juni 2020, op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits, het erkenningsbesluit goedgekeurd. Voor 9 teelten, waaronder appelen en peren, is er sprake van veralgemeende schade. 

Lees meer

Overzicht steunmaatregelen

Heel wat bedrijven ondervinden in grote of kleine mate hinder naar aanleiding van de coronacrisis. De verschillende overheden hebben echter reeds heel wat steunmaatregelen voorzien om de bedrijven (financieel of operationeel) te steunen in deze moeilijke periode. Bijna dagelijks zijn er ook nog wijzigingen, aanvullingen of nieuwe maatregelen. Wij geven een schematisch overzicht van de belangrijkste algemene maatregelen en enkele maatregelen specifiek voor de land- en tuinbouwsector. Hierbij vindt u ook steeds de link naar de officiële pagina’s voor meer informatie.

Lees meer

Betalingsuitstel ondernemingskredieten en hypothecaire kredieten

Heel wat ondernemingen komen financieel onder druk door het verlies aan inkomsten naar aanleiding van de coronacrisis. De lopende kredieten blijven aflossen kan voor deze ondernemingen dan ook moeilijk worden. Het was al even duidelijk dat er vanuit de bankensector bereidheid was om voor bepaalde kredieten uitstel van betaling te verlenen en zo de bedrijven financieel te steunen. De voorwaarden om van een betalingsuitstel te kunnen genieten zijn nu opgenomen in een charter.

Lees meer