Fiscale actualiteit en nieuwsberichten

De nieuwe pachtwet: een moeilijke evenwichtsoefening

Het is al een tijdje aangekondigd dat er een wijziging van de pachtwet zat aan te komen. Recent werd een politiek akkoord bereikt. Rechtszekerheid en betaalbare grond voor landbouwers, vrijheid en een maximale opbrengst voor grondeigenaars en tenslotte overheden en natuurverenigingen die maximaal willen bebossen. Al deze verzuchtingen verzoenen was geen sinecure.

Lees meer

Inforonde DLV & DLV Accountants 2022-2023

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de DLV Accountants samen met de adviseurs van DLV een reeks avondvergaderingen in heel Vlaanderen. Onze kennis en ervaring delen we graag met jou aan de hand van enkele korte, concrete vragen en voorbeelden uit de praktijk. Zo ben je weer helemaal mee!


Lees meer

Het landbouwbarema m.b.t. het inkomstenjaar 2021. De vertegenwoordigers van de landbouwgroeperingen en de administratie van Financiën bereiken opnieuw een akkoord!

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd vorige week een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2021. 

Lees meer