Fiscale actualiteit en nieuwsberichten

Landbouwbarema inkomstenjaar 2020

Tussen de beroepsgroeperingen en de administratie van Financiën werd midden april een akkoord bereikt over het landbouwbarema en het barema van de varkenshouders met betrekking tot de inkomsten van 2020. Het jaar 2020 was een minder goed jaar voor de landbouwsector. 

Lees meer

Over belastingcontroles, progressies en verboden constructies…

Het afgelopen jaar werden heel wat belastingcontroles doorgevoerd in de land- en tuinbouwsector. De belastingadministratie beschikt door de digitale evolutie over heel wat gegevens om op een effectieve manier bedrijven te selecteren waarvan kan worden vermoed dat hun reële nettowinst aanzienlijk hoger is dan de aangegeven forfaitaire winst.

Lees meer

Verhoging bedrijfsvoorheffing op inkomsten van buitenlandse seizoenarbeiders

Jaarlijks komen heel wat buitenlandse seizoenarbeiders in de Belgische land- en tuinbouw werken. Op de bezoldiging die deze seizoenarbeiders ontvangen, werd normaal 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de uiteindelijke belasting die zij moeten betalen via hun aangifte in de belasting van niet-inwoners.

Lees meer